วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก


ฉันรักกล้วยไม้

*** ไอยเรศ ***
แต่ละต้นแต่ละกอ ลายประของดอกเค้าจะไม่เหมือนกันเลยบ้างก็เป็นจุดละเอียด บ้างก็เข้มเป็นปื้น ๆ บ้างก็แทบจะไม่มีจุด ไอยเรศที่ดี ช่อควรแน่น ช่อยาว ดอกทรงกลมสวยงาม ลายก็ให้สมดุล สีเข้ม แต่สุดท้ายแล้ว การจะตัดสินว่าไอยเรศดีไม่ดี ก็คงอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้เลี้ยงล้วน ๆ นะครับ ของ Fiyero ก็ว่าของ Fiyero ดี เลี้ยงมากับมืออะ ต้นที่ให้ช่อข้างบนนี้อยู่กันมานานมาก ๆ เลยครับ และภาพนี้ คือภาพของช่อแรกของปีนี้ด้วยน้า

การเขียนแผน

อยากทราบว่าแผนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางของกรมวิชาการจากหนังสือภาษาพาทีเรื่องที่มีใบบัวใบบกมีจำหน่ายหรือยัง