วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การเขียนแผน

อยากทราบว่าแผนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางของกรมวิชาการจากหนังสือภาษาพาทีเรื่องที่มีใบบัวใบบกมีจำหน่ายหรือยัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น